Какви са предизвикателствата по пътя на България към еврозоната?

Има ли рискове изпълнението на обективни критерии да не бъде достатъчно – това коментираха участниците в Клуб Инвестор „Банки и финанси“